Регистрация на фирма с електронен подпис

За да изясним какво представлява процесът регистрация на фирма с електронен подпис, нека изясним поотделно самите понятия.

Електронният подпис има голямо значение по отношение всяка една регистрация на фирма, тъй като:

  • Той осигурява достоверността и неотменимостта на документите в електронен вариант;
  • Документите отразяват Вашето волеизявление по законен начин, като именно електронният подпис регламентира това;
  • Независимо на какъв носител се съхраняват или разпространяват в Интернет, документите не са лишени от достоверност.

Щом е положен, електронният подпис свидетелства, че Вие сте автор на съответния електронен документ. Освен това Вие потвърждавате и че сте съгласни със съдържанието на документа.

За регистрация на фирма с електронен подпис

е нужно да се уточни, че в законодателството на ЕС се говори за т.нар. „квалифициран електронен подпис“. Това означава, че той е създаден от усъвършенствано и строго определено устройство, а не на произволен принцип. Самият подпис може да  съдържа информация както за титуляра, така и за ЮЛ, с което подписващият се асоциира. Примери за такава информация са името на фирмата, ЕГН-то на титуляра, ЕИК, адрес и т.н.

Що се отнася до самата регистрация на фирма,

Дали по електронен път, дали по конвенционалния, разлика в процедурата няма. Единствената такава е, че ще платите по-малко, ако имате електронен подпис и извършите регистрацията с него. Затова, от гледна точка на разходите, този вариант е по-приемлив.

Отново се следва последователността, както при регистрация на фирма офлайн. Спирате се на конкретен вид дружество, избирате име, проверявате дали същото е свободно и попълвате документите. Всички те са качени и можете да изтеглите нужните бланки и да ги попълните.

Но имайте предвид, че винаги има риск нещо да не е попълнено както трябва. Затова предлагаме услугата регистрация на фирма. По този начин спестявате време, а също и ликвидирате всеки шанс за провал и допълнителни разходи.

Сама по себе си процедурата не е сложна или прекалено дълга.

Достатъчно е да сте изчистили организационните въпроси. След това, придържайки се към търговското право и неговите разпоредби, адвокатът ще доведе нещата до успешен край.

Astakova® предлага юридически услуги и консултации не само в сферата на търговското право и не единствено по отношение регистрация на фирма. В нашата кантора сме отворени за всичките Ви въпроси и затруднения и с радост ще помогнем на всекиго. Единственото, което трябва да направите, е да ни пишете в удобно за Вас време или да ни позвъните. Ние ще Ви дадем яснота и ще подходим по най-угодния за Вас начин.